AVG Privacy Afspraken

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.  In deze verklaring laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of informatie opvraagt,

waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

RT Schilderwerken , gevestigd aan Reukgras 15, 1648 EH, De Goorn,  is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

RT Schilderwerken  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

RT Schilderwerken  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Klantnummer / leveranciersnummer *
 • Voor- en achternaam / firma naam *
 • Geslacht (Dhr., Mw,  of Fam.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer *
 • BTW Nummer *
 • Nummer KVK *

* alleen bij wederzijdse relaties en/of zakelijke relaties

Communicatie

Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde PC en/of server van RT Schilderwerken  of die
van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

RT Schilderwerken  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RT Schilderwerken  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameboodschap
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 Bewaartermijn

RT Schilderwerken  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar
voor de alle verzamelde persoonsgegevens. Dit doen wij omdat wij ons voor de komende zeven jaar
verantwoordelijk voelen voor het uitgevoerde schilderwerk.
Ook informeren wij u de komende zeven jaar over de staat van uw schilderwerk.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RT Schilderwerken 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar ons zakelijke mailadres.

 Extra informatie

Cookie: Google Analytics – Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet – Bewaartermijn: 2 jaar

RT Schilderwerken, Robert Tammer